Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Poskytování právní pomoci

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000103
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na poskytování právních služeb spočívajících v:
  a) komplexním právním zastupování zadavatele zejména ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních před soudy, a to v rámci občanského soudního řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (o.s.ř.), v rámci správního soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci řízení před Ústavním soudem dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v komplexním právním zastupování zadavatele v rámci rozhodčích řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci trestního řízení soudního dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a komplexním zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí;
  b) zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních porad a konzultací, účasti a zastupování při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv, případně provedení jiných právních služeb, které bezprostředně souvisejí s činností zadavatele.
 • Datum uveřejnění
  5.11.2012 09:55:04
 • Poslední změna
  25.1.2016 16:35:56, Ing. Eliška Vidláková
 • Lhůta pro podání nabídek
  21.11.2012 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • PÍSEMNÁ ZPRÁVA.pdf (pdf, 202.97 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/46802a44259755d/50d2b6fccd53dPISEMNA-ZPRAVA.pdf
  uveřejněno 20.12.2012 07:58:04 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • DI.pdf (pdf, 238.12 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/ceee76fc5227732/50a9e736489deDI.pdf
  uveřejněno 19.11.2012 09:00:54 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • 00 ZD (3)-na profil.pdf (pdf, 392.93 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/08e3afb633e50cd/5097788ee0db200-ZD-3-na-profil.pdf
  uveřejněno 5.11.2012 09:27:58 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • 01 KL- na profil.doc (doc, 49 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/c048e8850243be8/5097788e0dc4001-KL-na-profil.doc
  uveřejněno 5.11.2012 09:27:58 uživatelem Ing. Eliška Vidláková