Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

SEN budov na ulici Nivnická 1017/16 a 564/18 v Ostravě-Mariánských Horách

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P16V00000016
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti bytových domů. Práce zahrnují vnější zateplení fasád domů kontaktním zateplovacím systémem, zateplení stropu suterénu, zateplení podlahy podkroví nad 3.np. V suterénu jednoho domu bude zřízena předávací stanice tepla společnosti Veolia Energie ČR pro vytápění bytů obou domů a dodávku teple vody. Souběžně se zateplením domů se provede nový rozvod zdravotechniky a topení, včetně otopných těles. Střecha včetně oplechování a hromosvodů bude stávající. Sučástí stavebních prací jsou také bourací práce.
 • Předpokládaná hodnota
  6 293 068,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  25.11.2016 15:02:11
 • Poslední změna
  13.2.2017 16:02:31, Ing. Eliška Vidláková
 • Lhůta pro podání nabídek
  6.1.2017 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)