Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Poskytování právní pomoci

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000015
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2019 na poskytování právních služeb (zastupování zadavatele ve smyslu zák. č. 85/1996 Sb., v řízeních před soudy v rámci občanského soudního řádu, správního soudnictví, v řízení před Ústavním soudem, v rozhodčím a trestním řízení). Poskytování stanovisek, právních porad a konzultací, posuzování návrhu smluv, případně jiných právních služeb souvisejících s činností zadavatele, především v oblasti bytové problematiky (řešení vztahů s nájemníky obecních bytů).
 • Předpokládaná hodnota
  5 000 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.10.2015 15:34:56
 • Poslední změna
  6.1.2016 16:03:40, Ing. Eliška Vidláková
 • Lhůta pro podání nabídek
  30.10.2015 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz
 • Další informace
  Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky rozhodla na svém zasedání dne 30.11.2015, č. usnesení číslo: 0798/RMOb-MH/1418/25, o zrušení výběrového řízení na uskutečnění podlimitní veřejné zakázky "Poskytování právní pomoci" - viz příloha PÍSEMNÁ ZPRÁVA.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • PÍSEMNÁ ZPRÁVA.pdf (pdf, 165.71 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/a3d6ab90ce02682/5665d5a69a28ePISEMNA-ZPRAVA.pdf
  uveřejněno 7.12.2015 19:53:26 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • DI_1.pdf (pdf, 214 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/8317fbdb1988ef4/5628f55d3bbb1DI-1.pdf
  uveřejněno 22.10.2015 16:40:29 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • 01 KL.doc (doc, 44.5 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/c048e8850243be8/561e579cefc2301-KL.doc
  uveřejněno 14.10.2015 15:24:44 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • 00 ZD.pdf (pdf, 231.24 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/2f45568161a8cdf/561e579c9a65200-ZD.pdf
  uveřejněno 14.10.2015 15:24:44 uživatelem Ing. Eliška Vidláková