Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Matrosovova v Ostravě Mariánských Horách

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000158
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy, která je využívána jako sídlo mateřské školky.
  Budova školky je tvaru písmene T. Je zděná z cihel plných, založena na monolitických pasech. Je částečně podsklepena, přízemní. Stropy jsou betonové, zastřešení je dřevěnými vazníky. Mezi vazníky na betonovém stropě je položena tepelná izolace minerální vaty tl. 250 mm. Vata je přeloţena také přes spodní pasy vazníků a je vytaţena na atikové zdivo. Přes vatu je přeloţena krycí folie. Dřevěné vazníky jsou zakryty bedněním, na kterém je položeno souvrství asfaltových pasů.
  Do střechy se nebude zasahovat. Bude demontováno podbití přesahu střechy pro dopojení zateplení obvodového pláště na izolaci atiky. Ostatní viz příloha
 • Datum uveřejnění
  13.5.2014 15:21:34
 • Poslední změna
  11.5.2015 10:31:42, Lucie Dziubová
 • Lhůta pro podání nabídek
  2.6.2014 09:30:00
 • Kontaktní osoba
  Iveta Chmelíková Hrabalová, tel: 599459236, tel2: 725713554, chmelikova@marianskehory.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
28587014 ČESTAV PLUS, s.r.o. CZ 2 410 618,00 Kč s DPH
25357603 CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. CZ 2 504 541,00 Kč s DPH
00575381 DAV, a.s. CZ 2 712 941,00 Kč s DPH vyloučení dle § 76 odst. 6 - nesplnění požadavků zadavatele
25873261 INTOZA s.r.o. CZ 3 014 503,00 Kč s DPH
25105825 PRŮMSTAV a.s. CZ 3 192 462,00 Kč s DPH vyloučení dle § 76 odst. 6 - nesplnění požadavků zadavatele
62305620 RENESA - stavební frima, s.r.o. CZ 2 726 366,00 Kč s DPH
28591801 TIMO profistavby s.r.o. CZ 2 803 599,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  ČESTAV PLUS, s.r.o., IČ: 28587014, CZ
 • Nabídková cena
  2 410 618,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)