Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Poskytování právní pomoci

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000115
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na poskytování právních služeb spočívajících v:
  a) komplexním právním zastupování zadavatele zejména ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních před soudy, a to v rámci občanského soudního řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (o.s.ř.), v rámci správního soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, nebo v rámci řízení před Ústavním soudem dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v komplexním právním zastupování zadavatele v rámci rozhodčích řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci trestního řízení soudního dle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a komplexním zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí;
  b) zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních porad a konzultací, účasti a zastupování při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv, případně provedení jiných právních služeb, které bezprostředně souvisejí s činností zadavatele.
  Předmětem poskytování právních služeb je zejména agenda v oblasti bytové problematiky (tj. řešení vztahů s nájemníky obecních bytů). Součástí předmětu zakázky je řešení nových případů, ale i případů, které poskytovatel převezme od stávajícího poskytovatele právních služeb.
 • Datum uveřejnění
  20.12.2012 08:14:54
 • Poslední změna
  16.5.2016 10:40:08, Ing. Eliška Vidláková
 • Lhůta pro podání nabídek
  21.11.2012 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz
 • Další informace
  plnění ze smlouvy:
  r.2013 1.568.818 Kč vč. DPH
  r.2014 1.477.536 Kč vč. DPH

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
66216851 JUDr.Oldřich Beneš,advokát CZ 120 000,00 Kč s DPH Nabídková cena je měsíční platba navýšena o nutné náklady-viz smlouva.Plnění ze smlouvy za r.2013 je 1.568.818 Kč vč.DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • Dodatek č. 1_právní pomoc.pdf (pdf, 99.94 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/73d08e959397adf/57398768cf6a9Dodatek-c.-1-pravni-pomoc.pdf
  uveřejněno 16.5.2016 10:40:08 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • PÍSEMNÁ ZPRÁVA.pdf (pdf, 202.97 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/28d9d4c2f636f06/50d2bad898252PISEMNA-ZPRAVA.pdf
  uveřejněno 20.12.2012 08:14:32 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • Smlouva.pdf (pdf, 1.54 MB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/708210194c47568/50d2bad7e77f2Smlouva.pdf
  uveřejněno 20.12.2012 08:14:31 uživatelem Ing. Eliška Vidláková