Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Vzdělávací a školící centrum

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000014
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na realizaci "Vzdělávacího a školicího centra" v Ostravě - Mariánských Horách. Podkladem pro předmět této zakázky je zpracovaná objemová, provozní a dispoziční studie, která je nedílnou součástí zveřejněné výzvy.
 • Datum uveřejnění
  31.7.2015 14:37:48
 • Poslední změna
  16.5.2016 11:22:51, Štroblíková Renata
 • Kontaktní osoba
  Bc. Renata Štroblíková, tel: 599459237, stroblikova@marianskehory.cz
 • Další informace
  Na základě rozhodnutí RMOb MHaH, č. usn. 0522/RMObM-MH/1418/12 a v souladu se Směrnicí č. 5/2009, kterou se stanovují zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu čl. 2 odst. 1, osloví MOb MHaH jednoho dodavatele k podání cenové nabídky k této veřejné zakázce malého rozsahu formou výzvy jednomu zájemci

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)