Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Vzdělávací a školící centrum

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P15V00000010
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na realizaci "Vzdělávacího a školicího centra" v Ostravě - Mariánských Horách. Podkladem pro předmět této zakázky je zpracovaná objemová, provozní a dispoziční studie, která je nedílnou součástí zveřejněné výzvy.
 • Předpokládaná hodnota
  1 500 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  14.7.2015 10:37:30
 • Poslední změna
  22.7.2015 14:03:05, Miroslav Adamczyk
 • Lhůta pro podání nabídek
  27.7.2015 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Bc. Renata Štroblíková, tel: 599459237, stroblikova@marianskehory.cz
 • Další informace
  Termín pro podání nabídek byl stanoven na 27.07.2015 do 09:00 hodin na adresu sídla zadavatele SMO - MOb Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory. Podání nabídek je možné prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýrní společnosti nebo osobně na podatelně ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky, kancelář č. 4 (přízemí), a to: pondělí a středa od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 17:00, úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 do 11:30, od 12:30 do 14:00 hodin (polední přestávka denně od 11:30 do 12:30 hodin).

  Organizace oprávněná jednat ve věcech realizace zadavatelských činností:
  BEST IDEAL a.s., se sídlem Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2, kontaktní osoba Pavel Podroužek, tel.: +420 777 172 247, e-mail: bestidea.bestidea@gmail.com

  O realizaci této veřejné zakázky malého rozsahu rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 10. mimořádné schůzi dne 09.07.2015 pod číslem usnesení 0498/RMObM-MH/1418/10.

  Tato veřejná zakázka malého rozsahu byla zrušena rozhodnutím Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na 11. mimořádné schůzi dne 21.07.2015 pod číslem usnesení 0516/MRMOb-MH/1418/11.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)