Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Ozdravný pobyt dětí z MŠ zřízených MOb MHaH

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000181
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je zajištění ubytování, stravování formou plné penze a léčebných procedur
  (minimálně sauna, whirpooll, bazén a další léčebné procedury výhodou) v rámci ozdravných pobytů
  dětí z předškolních zařízení zřízených statutárním městem Ostrava, městským obvodem Mariánské
  Hory a Hulváky.
 • Datum uveřejnění
  2.12.2014 14:26:57
 • Poslední změna
  23.3.2015 10:27:39, Lucie Dziubová
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.12.2014 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Lucie Dziubová, tel: 599459236, dziubova@marianskehory.cz
 • Další informace
  "Financováno z rozpočtu MSK"

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
62301055 KOVOTOUR PLUS s.r.o. CZ 1 487 316,00 Kč s DPH
26825376 STOLAŘSTVÍ MaJaMi s.r.o. CZ 910 000,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  STOLAŘSTVÍ MaJaMi s.r.o., IČ: 26825376, CZ
 • Nabídková cena
  910 000,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)