Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce zahrady MŠ Gen. Janka, Ostrava - Mariánské Hory

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000166
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem stavby je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci zahrady MŠ Gen. Janka.
  Jedná se o celkovou rekonstrukci ploch zahrady MŠ Generála Janka. Vybudování nových zpevněných ploch vč. předláždění stávajících, umístění nových herních prvků a jejich dopadových ploch, mobiliáře, přístřešku krytého posezení. Dále se jedná o vybudování vhodného venkovního prostředí pro pobyt dětí v předškolním věku, které bude aktivně napomáhat jejich správnému vývoji.
  Součástí rekonstrukce je také odstranění stávajícího oplocení a zhotovení nového. Oplocení bude provedeno z ocelového poplastovaného pletiva do výšky 180 cm, uchyceného na ocelových sloupcích, které budou zabetonovány do hloubky 800 mm. Sokl plotu výšky 300 mm bude z betonové podhrabové desky uložené do držáku na sloupku. Vstup do areálu bude zajištěn dvěma vstupy (brankou a bránou) s možností uzamčení.
  Celkově řešená plocha činí 0,69 ha, z toho celková plocha zpevněných ploch činí 1.241,60 m2, plocha s povrchem z živice 203,8 m2, plocha s povrchem z betonových dlaždic tl. 60 mm 648,1 m2, plocha s povrchem z pryžových dlaždic 285, 7 m2, plocha pískovišť 104 m2.
  Zahrada bude vybavena novými herními prvky, lavičkami, lavicemi, stoly, tabulí, pergolou, ohništěm a několika pískovišti (celkový soupis viz projektová dokumentace tvořící přílohu těchto zadávacích podmínek).
 • Datum uveřejnění
  16.7.2014 09:38:54
 • Poslední změna
  19.3.2015 08:15:53, Bc. Iveta Chmelíková Hrabalová
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.8.2014 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Iveta Chmelíková Hrabalová, tel: 599459236, tel2: 725713554, chmelikova@marianskehory.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
00575381 DAV, a.s. CZ 2 720 510,00 Kč s DPH
25857614 Hochbau, s.r.o. CZ 3 824 287,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  DAV, a.s., IČ: 00575381, CZ
 • Nabídková cena
  2 720 510,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)