Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Oprava komunikace pro pěší na sídlišti Vršovců, Ostrava - Mariánské Hory

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000164
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Oprava páteřní komunikace pro pěší na sídlišti Vršovců v Ostravě - Mariánských Horách, umístění dětských hracích prvků a laviček.
 • Předpokládaná hodnota
  2 166 666,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  3.7.2014 11:08:51
 • Poslední změna
  8.4.2015 11:22:03, Gabriela Veselá
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.7.2014 10:30:00
 • Kontaktní osoba
  Gabriela Veselá, tel: 599459239, vesela@marianskehory.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
00575381 DAV, a.s. CZ 2 181 088,00 Kč s DPH
25855581 JANKOSTAV s.r.o. CZ 2 159 395,00 Kč s DPH
11540613 Jan Slabý CZ 1 927 735,00 Kč s DPH
15495892 Jaromír Mičulka CZ 1 949 462,00 Kč s DPH Vybraný uchazeč - uzavřena smlouva
25864092 STAVIA - silniční stavby, a.s. CZ 2 325 058,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)