Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P14V00000160
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Předmětem zakázky jsou stavební práce v rámci projektu ?Zateplení a výměna oken Základní školy Generála Janka Ostrava - Mariánské Hory?, který bude spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy, která je využívána jako sídlo základní školy.
  Jedná se o řešení pavilonu SD3V3, který je posledním z nezateplených pavilonů školy. Osttatní viz přílohy
 • Datum uveřejnění
  13.5.2014 15:42:03
 • Poslední změna
  11.5.2015 10:30:19, Lucie Dziubová
 • Lhůta pro podání nabídek
  2.6.2014 09:30:00
 • Kontaktní osoba
  Iveta Chmelíková Hrabalová, tel: 599459236, tel2: 725713554, chmelikova@marianskehory.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
25357603 CONE-STAVITELSTVÍ, a.s. CZ 5 012 252,00 Kč s DPH
25396293 FATRA - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. CZ 5 565 516,00 Kč s DPH vyloučení dle § 60 odst. 1 - nesplnění kvalifikačních předpokladů
25105825 PRŮMSTAV a.s. CZ 5 171 126,00 Kč s DPH vyloučení dle § 76 odst. 6 - nesplnění požadavků zadavatele
62305620 RENESA - stavební frima, s.r.o. CZ 5 042 811,00 Kč s DPH
28591801 TIMO profistavby s.r.o. CZ 4 972 906,00 Kč s DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  TIMO profistavby s.r.o., IČ: 28591801, CZ
 • Nabídková cena
  4 972 906,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)