Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Vánoční osvětlení

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000138
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na období 4 let na zajištění montáže a demontáže vánočního osvětlení vč. jeho údržby a uskladnění.

  Montáží a demontáží se rozumí umístění/sejmutí ze sloupů veřejného osvětlení apod. dle pokynů zadavatele. Údržbou se rozumí kontrola vánočního osvětlení před montáží, v průběhu provozu osvětlení a po demontáži vč. opravy tohoto osvětlení. Uskladněním se myslí úschova vánočního osvětlení v prostorách či na účet dodavatele. Vánoční osvětlení je v majetku zadavatele a bude vybranému dodavateli předáno na základě předávacího protokolu.

  Bližší popis předmětu zakázky vč. soupisu vánočního osvětlení je uveden v příloze č. 1 této zadávací dokumentace ? obchodních podmínkách.

  Místem plnění zakázky je katastr městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  Doba plnění je stanovena na 4 roky, tzn. na rok 2013, 2014, 2015 a 2016 (poslední rok se předpokládá demontáž a údržba osvětlení začátkem roku 2017).

  Předpokládaná hodnota zakázky činí 1,3 mil. Kč bez DPH.

  Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
 • Datum uveřejnění
  23.10.2013 10:56:06
 • Poslední změna
  30.1.2014 13:03:19, Gabriela Veselá
 • Lhůta pro podání nabídek
  7.11.2013 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Pavlína Laryszová, tel: 599459238, laryszova@marianskehory.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • PÍSEMNÁ ZPRÁVA.pdf (pdf, 237.66 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/76acbf4caaed33c/52e23e4cd50c6PISEMNA-ZPRAVA.pdf
  uveřejněno 24.1.2014 11:19:56 uživatelem Gabriela Veselá
 • D1.pdf (pdf, 246.99 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/0d88e4c41f2747b/52735b39d69daD1.pdf
  uveřejněno 1.11.2013 08:41:45 uživatelem Gabriela Veselá
 • 03 Čestná prohlášení.doc (doc, 68 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/c7955ce92645624/52678ed2adbb003-Cestna-prohlaseni.doc
  uveřejněno 23.10.2013 10:54:42 uživatelem Gabriela Veselá
 • 02 KL.doc (doc, 63 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/708210194c47568/52678ecfa29fc02-KL.doc
  uveřejněno 23.10.2013 10:54:39 uživatelem Gabriela Veselá
 • 01 OP.doc (doc, 332.5 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/ca45c00b1249bbe/52678ecc946bd01-OP.doc
  uveřejněno 23.10.2013 10:54:36 uživatelem Gabriela Veselá
 • 00 ZD.pdf (pdf, 389.94 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/238a0b923820dcc/52678ec98a3ef00-ZD.pdf
  uveřejněno 23.10.2013 10:54:33 uživatelem Gabriela Veselá