Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávka elektřiny do společných prostor bytových domů

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000134
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět

  VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění fyzické dodávky elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném
 • Datum uveřejnění
  23.4.2013 12:56:34
 • Poslední změna
  23.4.2013 12:56:34, Ing. Eliška Vidláková
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • Smlouva.pdf (pdf, 2.16 MB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/a067a37563370de/517668bcb331cSmlouva.pdf
  uveřejněno 23.4.2013 12:55:56 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • PÍSEMNÁ ZPRÁVA (1).pdf (pdf, 183.72 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/3a84163b3523afe/517668689ea34PISEMNA-ZPRAVA-1-.pdf
  uveřejněno 23.4.2013 12:54:32 uživatelem Ing. Eliška Vidláková