Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Stálá havarijní služba v obecních domech v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000101
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění nepřetržité havarijní služby a provádění prací při odstraňování havárií vedoucích k bezprostřednímu ohrožení osob nebo svěřeného majetku a následných oprav.

  Havarijní služba bude zajištěna 24 hodin denně včetně dnů pracovního volna, klidu a svátků po celou dobu účinnosti smlouvy.

  Havarijní služba se týká řemesel (příkladmý výčet):

  - Vodoinstalatérství, topenářství (např. Montáž, opravy a údržba vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené a teplé vody, kanalizace, plynu, včetně montáže armatur, spotřebičů, provádění tlakových zkoušek (včetně uvádění do provozu) za použití mechanického spojování, lepení, svařování, pájení nebo jiných technologií. Montáž, rekonstrukce, opravy a údržba vnitřních rozvodů topení, výměníkových a domovních stanic bez rozdílu použitého media, včetně montáže armatur a spotřebičů (včetně uvádění do provozu), provádění zkoušek a regulace systémů ústředního za použití všech montážních technologií).

  - Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení (např. Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie, elektrické instalace a zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí).

  - Sklenářské práce,

  - Pokrývačství, tesařství (např. Zhotovování a opravy měkkých a tvrdých krytin střech a střešních konstrukcí z různých materiálů. Úprava krytin na hřebenech, nárožích, v úžlabích a u okapů. Provádění, opravy, osazování a obekrývání atypické nástřešní kovové výstroje s uplatněním původní techniky krytí nebo podle historických slohů a vzorů při obnově památek. Ruční a strojní opracování dřeva s prováděním všech druhů tesařských spojů, zhotovování, osazování (montáž) a opravy různých tesařských výrobků a konstrukcí. Zhotovování a osazování krovů, sbíjených nosníků a vazníků, bednění střech pod krytinu, provádění stropů. Provedení stěn z materiálu na bázi dřeva, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, kladení a opravy tesařských podlah, zhotovení a osazení schodů a podobně. Zhotovování dřevěných výrobků).

  - Klempířství (např.: Ruční a strojní dělení a tváření jemných ocelových plechů a plechů z neželezných kovů. Zhotovování, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků z těchto materiálů stříháním, ohýbáním, děrováním, stáčením a drážkováním, například žlabů, odpadních trub a kolen, střešních oken, dále pak oplechování střech, zhotovení, montáž a opravy plechových krytin a podobně. Sestavování dílů do montážních celků pájením, svařováním a nýtováním. Jednoduché rukodělné zámečnické práce, bodové, švové, plamenové a obloukové svařování, osazování a opravy plastových okapů a žlabů a dalších stavebních prvků. Vložkování komínů kovovými vložkami).

  - Zámečnictví (např.: Odborné práce zaměřené na zhotovování součástí a dílů nezbytných pro montáž a opravu příslušného stroje či strojního zařízení ručním a jednoduchým strojním obráběním, montážní a demontážní práce při opravách, údržbě a seřizování strojů a strojních zařízení, zhotovování, montáž, demontáž, osazování, opravy, údržba a seřizování stavebních zámečnických výrobků a konstrukcí z kovových materiálů s využitím unifikovaných a normalizovaných dílů a výrobků ve stavbách).

  - Zednictví (např. Provádění zednických, kladečských a obkladačských, betonářských, šamotářských a komínářských prací. Jedná se o odborné práce zaměřené na vyzdívání nosných a výplňových zdí, příček i kleneb z cihel, tvárnic a kamene, vyzdívání kanalizačních a vodovodních objektů, provádění vnitřních i vnějších omítek. Osazování prefabrikovaných překladů, schodů, zárubní, oken, zábradlí, římsových desek, komínových dvířek a podobně, včetně betonování stavebních konstrukcí. Provádění montáží nosných příček, rovných a šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů konstrukcemi ze sádrokartonu podle stanovených technologických postupů, včetně konstrukcí s požadavky na protipožární odolnost při rekonstrukcích, nástavbách, vestavbách i novostavbách obytných a průmyslových objektů. Provádění zateplování obvodových plášťů budov kontaktními a nekontaktními zateplovacími systémy. Bourání zděných konstrukcí nebo jejich sanace, šamotářské práce včetně oprav vyzdívek průmyslových pecí, vložkování komínů keramickými materiály, zhotovování lehkých přestavitelných příček, dvojitých instalačních podlah, instalačních šachet, příček ze sádrových či jiných obdobných bloků nebo panelů a speciálních akustických konstrukcí, povrchovou úpravu konstrukcí z materiálů obsahujících sádrovec (stěrkováním, štuky a podobně), montáž fabionů, rolet, žaluzií, větracích mřížek, ozdobných lišt a podobně).

  - Čerpání septiků a sklepů (nakládání s odpady vyjma nebezpečných).

  Další specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v položkovém rozpočtu a obchodních podmínkách, které tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

  Místem plnění zakázky je katastr Statutárního města Ostravy, městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

  Příslušná smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to od období 1. 1. 2013 ? 31. 12. 2013.

  Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
 • Datum uveřejnění
  18.9.2012 13:32:47
 • Poslední změna
  6.1.2016 16:37:47, Ing. Eliška Vidláková
 • Lhůta pro podání nabídek
  3.10.2012 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • DI2.pdf (pdf, 286.54 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/cb38f07f89ddbeb/506981b59bfebDI2.pdf
  uveřejněno 1.10.2012 13:42:45 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • DI.pdf (pdf, 433.04 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/73d08e959397adf/5062978106110DI.pdf
  uveřejněno 26.9.2012 07:49:53 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • DI.pdf (pdf, 433.04 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/30ba126b2f4b237/50629762db0d3DI.pdf
  uveřejněno 26.9.2012 07:49:22 uživatelem Ing. Eliška Vidláková
 • 04 Čestná prohlášení.doc (doc, 54 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/9e07964f8dddeb9/50585b574319f04-Cestna-prohlaseni.doc
  uveřejněno 18.9.2012 13:30:31 uživatelem Miroslav Adamczyk
 • 03 Krycí list.doc (doc, 49.5 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/cfc748049e45d87/50585b56c124a03-Kryci-list.doc
  uveřejněno 18.9.2012 13:30:30 uživatelem Miroslav Adamczyk
 • 02 Návrh smlouvy.doc (doc, 145.5 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/a18f00665ce8623/50585b564e8b702-Navrh-smlouvy.doc
  uveřejněno 18.9.2012 13:30:30 uživatelem Miroslav Adamczyk
 • 01 Příloha.doc (doc, 35.5 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/41544a3365a46c9/50585b55ce1fb01-Priloha.doc
  uveřejněno 18.9.2012 13:30:29 uživatelem Miroslav Adamczyk
 • 00 ZD.pdf (pdf, 623.28 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/166fc8586dfa4d1/50585b556240600-ZD.pdf
  uveřejněno 18.9.2012 13:30:29 uživatelem Miroslav Adamczyk

Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

 • DI.pdf (pdf, 433.04 kB)
  http://vz-marianskehory.ostrava.cz/files/d1619ad8176d665/50697ea643f33DI.pdf
  uveřejněno 1.10.2012 13:30:43 uživatelem Ing. Eliška Vidláková