Profil Zadavatele - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 209270
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky (http://www.marianskehory.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Dodávka elektřiny do společných prostor bytových domů

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000107
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění fyzické dodávky elektřiny a sdružených služeb včetně zajištění distribuce elektřiny a systémových služeb do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 541/2005 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění.
  Odběrná místa zadavatele (dále jen síť NN) jsou v celkovém počtu 218, uvedená v příloze této zadávací dokumentace a připojená na síť distribuční společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Odběry se zavazuje dodavatel definovat v návrhu smlouvy na sdružené služby dodávek elektřiny pro odběry NN. Celkový odhadovaný objem odběru za všechna odběrná místa stanovený dle předchozích spotřeb činí 210 MWh.
  Smlouva bude uzavřena na dobu určitou s účinností od 1. ledna 2013 (0:00 hod.) do 31. prosince 2013 (24:00 hod.).
  Veřejná zakázka není rozdělena na části. Zadavatel požaduje plnění pro všechna odběrová místa specifikovaná v příloze této dokumentace.
 • Datum uveřejnění
  23.11.2012 13:01:29
 • Poslední změna
  26.1.2016 12:34:31, Ing. Eliška Vidláková
 • Lhůta pro podání nabídek
  10.12.2012 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Eliška Vidláková, tel: 599459252, vidlakova@marianskehory.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)